Partecipa a IlMarghine.net

Sei già registrato?

Accedi con e-mail e password

Eletziones: Frantziscu Pìgliaru at a ghiare su tzentru manca

Pigant a sete sos candidados a guvernadore

Condividi su:

Belle una chida de peleas pro seberare su candidadu guvernadore a pustis de su “passu in dae segus” de Frantzisca Barràcciu. Sos eletores de su tzentru manca agatant oe in sa caltza su nùmene de Frantziscu Pìgliaru, giai assessore a sa Programmatzione in sa giunta Soru in sos primos duos annos de sa legisladura.
Pigant tando a 7 sos candidados pro sas imbenientes eletziones. Finas a como sos candidados fiant Michela Mùrgia (Sardigna possìbile) Ugo Cappellacci (tzentru manca), Màuru Pili (coalitzione de su pòpulu sardu), Predu Frantziscu Devias (Fronte indipendentista unidu), Luisi Sanna (Movimentu Zona franca), Cristina Puddu (Meris).
Galu non s'ischit in ue ant andare sos sardistas de su Psd'Az, in chirca de intrare in su tzentru-manca ma chertos petzi (segundu sas paràulas de su segretàriu provintziale de Nùgoro) dae sos de Barràcciu, dae sos birdes (chi ant a cùrrere paris cun s'Idv) e dae Re-fundatzione/Pdci. Probàbile chi su sèberu de Pìgliaru currispondat a su coràgiu rechèdidu dae Bainzu Sale a su tzentru manca. Difatis Irs at semper naradu chi in sos primos annos Soru e sa giunta sua ant aplicadu s'issoro programma(pensamus a sa "vertèntzia intradas").
In s'interi Michela Mùrgia at presentadu su de 7 assessores. Su mèigu Zosepe Frau at a àere sa dèlega a sa Sanidade s'incasu Sardigna possìbile bincat sas eletziones.

Condividi su:

Seguici su Facebook